Корзина
4 отзыва
+380999443492
Земельні правовідносини – спори з податковою. Частина 7. Здійснення виробничої діяльності у періоді
Контакты
Нестеров Дмитрий Викторович ФЛП
+38099944-34-92
+38096422-10-77
Дмитрий Нестеров
УкраинаДнепропетровская областьДнепрпр-т Кирова, 92г, оф. 112
Карта

Земельні правовідносини – спори з податковою. Частина 7. Здійснення виробничої діяльності у періоді

Земельні правовідносини – спори з податковою. Частина 7. Здійснення виробничої діяльності у періоді

Земельні правовідносини – спори з податковою. Частина 7. Здійснення виробничої діяльності у періоді

Здійснення виробничої діяльності у періоді

      Одночасно з цим слід зазначити, що в значній частині позиції податківців було побудовано на відсутності у товариства виробничої діяльності. А між тим, коефіцієнт функціонального використання, встановлений для земельної ділянки, було встановлено виходячи саме з припущення, що товариство займатиметься в подальшому виробничою діяльністю на орендованій земельній ділянці.

      Однак насправді податківцями не було враховано, що в частині перевіряємого періоду товариство все ж виробляло продукцію, і у всьому перевіряємому періоді на складах товариства зберігалася з метою подальшого продажу готова продукція, що її було вироблено раніше.

            Перевіркою встановлено, та при розгляді первинної скарги враховано, що згідно з податковими деклараціями платника єдиного податку ― юридичної особи встановлено декларування ПрАТ "РМП "Харчовик" сум доходу, отриманого від здійснення своєї економічної діяльності, а саме надання в оренду і експлуатацію земельних ділянок. Крім того, згідно останнього абзацу сторінки 6 акту перевірки №3718/2204/05496684 від 23.12.2014, перевіркою було встановлено, що надання в оренду й експлуатацію земельних ділянок провадилося згідно договорів оренди ПрАТ "РМП "Харчовик" з іншими підприємствами з 2011 р. по 2014 р..

      Згідно статті 13 Закону України "Про оренду землі", договір оренди  землі  ― це  договір,  за  яким орендодавець зобов'язаний за  плату  передати  орендареві  земельну  ділянку  у володіння і  користування на певний строк,  а орендар зобов'язаний використовувати земельну ділянку відповідно до  умов  договору  та вимог земельного законодавства.

      Згідно статті 14 Закону України "Про оренду землі" договір оренди  землі  укладається  у  письмовій  формі  і за бажанням однієї із сторін може бути посвідчений нотаріально.

      В акті перевірки №3718/2204/05496684 від 23.12.2014 не зазначено, які саме договори, укладені ПрАТ "РМП "ХАРЧОВИК", перевіряючим було визначено як договори оренди земельної ділянки. Слід також зауважити, що жодних договорів оренди землі з іншими підприємствами ПрАТ "РМП "ХАРЧОВИК" на укладалося, тим паче доходів від такої діяльності товариством не отримувалося.

      Основним видом діяльності товариства, зазначеним у Єдиному Державному Реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців є КВЕД 68.20 (Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна).

      Цей клас включає:

 надання в оренду та управління власним або орендованим нерухомим майном:

 багатоквартирними будівлями та житлом

 нежитловими будівлями, у т.ч. виставковими залами, складськими приміщеннями

 земельними ділянками

 надання будівель, упоряджених або неупоряджених квартир чи апартаментів для довготермінового використання зазвичай на умовах щомісячної або річної оплати

      Саме цей вид діяльності було зазначено в податкових деклараціях  єдиного податку товариства. Однак з яких саме фактів чи документів перевіряючий дійшов висновку, що в межах вказаного виду діяльності було отримано доходи від здавання в оренду земельних ділянок в акті перевірки не зазначено.

      Однак, надані до перевірки договори товариства з іншими підприємствами, прямо свідчать про отримання доходів в межах КВЕД 68.20 від надання в оренду власних нежитлових складських приміщень, а не земельних ділянок.

      Крім того, слід зазначити, що за відсутності у встановленій Наказом Міністерства фінансів України №1688 від 21.12.2011 формі зазначеної декларації можливості зазначення більше одного виду діяльності за КВЕД, в названих деклараціях товариством було зазначено основний вид діяльності за КВЕД. Однак жодним нормативно-правовим актом платник єдиного податку юридична особа не зобов'язується у своїй податковій декларації з єдиного податку зазначати всі види діяльності, в межах яких у звітному періоді такою юридичною особою було отримано доходи. Тому з вказаної інформації неможливо отримати вичерпний перелік видів діяльності юридичної особи, в межах яких було отримано доходи у звітному періоді. Тим паче із зазначеної декларації неможливо встановити, які конкретно доходи в межах одного коду КВЕД було отримано юридичною особою.

      Таким чином, твердження перевіряючого про здавання в оренду земельних ділянок, наявні в обох актах перевірок, а також твердження про нібито наявні договори оренди земельних ділянок, є такими, що не відповідають дійсності, не підтверджені документально та є не обґрунтованими, а врахування вказаних "фактів" без їх перевірки ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ ДФС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ  при винесенні свого рішення про результати розгляду первинної скарги №2255/10104-3610-07-09 від 19.03.2015 є грубим порушенням норм діючого податкового законодавства України.

      Нажаль, перевіряючий робить висновки про відсутність якихось видів діяльності без перевірки вказаного факту.

      Як витікає з матеріалів обох перевірок, виробнича документація перевіряючим не досліджувалася на предмет встановлення факту наявності чи відсутності виробничої діяльності чи господарської діяльності, пов'язаної з виробництвом, на підприємстві. Як наведено вище, в ході перевірок не використані жодні документи, які могли б свідчити про наявність або відсутність господарської діяльності, пов'язаної з виробництвом продукції.

      Досліджуючи декларацію з податку на землю, або будь-яку іншу декларацію, подану платником єдиного податку-неплатником ПДВ, достовірно встановити від якої саме діяльності було отримано доходи неможливо. В деклараціях з податків, платниками яких в перевіряємому періоді було товариство, зазначався тільки КВЕД за основним видом діяльності товариства.

      Крім того, перевіряючий вказує саме на задекларовані види діяльності, а не на задекларовані об'єкти оподаткування. Виробнича діяльність сама по собі не є і не була у перевіряємому періоді об'єктом оподаткування, тому декларування її не передбачено діючим податковим законодавством України.

      Також слід зауважити, що у 2011-2012 роках товариством було вироблено та реалізовано продукцію в рамках КВЕД 28.93 Виробництво машин і устаткування для виготовлення харчових продуктів і напоїв.

      Тобто, у 2011-2012 роках ПрАТ "РМП "ХАРЧОВИК" не тільки провадило господарську діяльність з виробництва продукції, але й отримувала доходи від такої діяльності.

      Однак, поступово, економічна ситуація в країні погіршувалася, а разом  з цим підприємство все більше втрачало замовлення. Поступово доходи від виробничої діяльності зійшли до нуля, і вже в 2013-2014 роках доходи від виробничої діяльності підприємство не отримувало.

      Та разом з цим керівництво підприємства весь час намагалося знайти замовників на свою продукцію, безперервно ведучі перемови з потенційними замовниками. Ці пошуки поки що не дали результатів, та вони ведуться і наразі.

      Крім того, в будівлях, які розташовані на земельній ділянці за адресою м.Дніпропетровськ, вулиця Горького, 7, наразі знаходиться виробниче обладнання товариства, інформація про що разом з переліком такого обладнання була надана перевіряючому.

      Разом з цим, згідно підпункту 14.1.36 пункту 14.1 статті 36 ПКУ, господарська діяльність ― діяльність особи, що пов'язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами.

      Таким чином, господарська діяльність, пов'язана з виробництвом (виготовленням) товарів, не має на увазі безумовне отримання доходів в будь-який момент її здійснення. Так само вона не має на увазі безумовне вироблення продукції в будь-який момент здійснення такої діяльності. Діяльність підприємства, спрямована на пошук клієнтів на свою продукцію, а також спрямована на утримання необоротних засобів, необхідних для виробництва такої продукції, є господарською діяльністю в розумінні господарського і податкового законодавства України, спрямованою на виробництво продукції незалежно від того, чи в момент такої діяльності продукція вироблялася та реалізовувалася, чи ні.

      Таким чином, провадячи діяльність з пошуку клієнтів на продукцію власного виробництва та утримання основних засобів, які необхідні для виробництва продукції, підприємство фактично займалося виробничою діяльністю. Саме таку діяльність, окрім основного виду діяльності, весь час у перевіряємому періоді провадило ПрАТ "РМП "ХАРЧОВИК".

      Про таку виробничу діяльність та про намір в подальшому отримувати доходи від виробничої діяльності свідчить також і наявність у реєстраційних даних ПрАТ "РМП "ХАРЧОВИК"  виду економічної діяльності за КВЕД 28.93 Виробництво машин і устаткування для виготовлення харчових продуктів і напоїв, перероблення тютюну.

      Тобто, земельна ділянка у весь час  перевіряємого періоду використовувалася у виробничій діяльності підприємства.

Партнер ПО Муравейник, Нестеров Дмитро Вікторович. 30.10.2015

Обжалование решений ГНС

 

Статті з цієї серії

Земельні правовідносини – спори з податковою. Частина 1. Вступ

Земельні правовідносини – спори з податковою. Частина 2. Описання справи

Земельні правовідносини – спори з податковою. Частина 3. Заперечення до акту перевірки

Земельні правовідносини – спори з податковою. Частина 4. Скарга на податкове повідомлення-рішення

Земельні правовідносини – спори з податковою. Частина 5. Нецільове використання земельної ділянки

Земельні правовідносини – спори з податковою. Частина 6. Грошова оцінка земельної ділянки – інформація

Земельні правовідносини – спори з податковою. Частина 7. Здійснення виробничої діяльності у періоді

Земельні правовідносини – спори з податковою. Частина 8. Податкові рішення та кримінальне провадження

Земельні правовідносини – спори з податковою. Частина 9. Податкові рішення та повноваження контролюючого органу
facebook twitter
Предыдущие статьи