Корзина
4 отзыва
+380999443492
Земельні правовідносини – спори з податковою. Частина 5. Нецільове використання земельної ділянки
Контакты
Нестеров Дмитрий Викторович ФЛП
+38099944-34-92
+38096422-10-77
Дмитрий Нестеров
УкраинаДнепропетровская областьДнепрпр-т Кирова, 92г, оф. 112
Карта

Земельні правовідносини – спори з податковою. Частина 5. Нецільове використання земельної ділянки

Земельні правовідносини – спори з податковою. Частина 5. Нецільове використання земельної ділянки

Земельні правовідносини – спори з податковою. Частина 5. Нецільове використання земельної ділянки

Нецільове використання земельної ділянки

      Нецільове використання земельної ділянки – питання, якому ми хотіли б присвятити окрему статтю. Справа в тому, що податківцям немає необхідності в доказуванні будь-якої провини платника податків для досягнення своїх цілей, однак провина платника податків необхідна співробітникам правоохоронних органів, які порушують кримінальні справи. Без таких кримінальних справ, як зазначалося у попередніх статтях серії, податківці не можуть призначати перевірки суб’єктам малого підприємництва. Тому для досягнення одночасно і мети правоохоронних органів, і мети податківців, в актах перевірки зазвичай наявні вказування податківців на навмисне порушення тієї чи іншої норми діючого законодавства України, що дозволяє в подальшому співробітникам правоохоронних структур використовувати такі акти перевірки як докази у кримінальному провадженні (питання ефективності такого використання у цій серії статей розглядати ми не будемо).

      Нецільове використання земельної ділянки – це і є той самий прояв самоуправства, яке мало місце бути за твердженнями правоохоронних органів у нашій справі.

      Статтею 19 Земельного Кодексу України встановлено, що:

Стаття 19. Категорії земель

 1. Землі України за основним цільовим призначенням поділяються на такі категорії:

 а) землі сільськогосподарського призначення;

 б) землі житлової та громадської забудови;

 в) землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення;

 г) землі оздоровчого призначення;

 ґ) землі рекреаційного призначення;

 д) землі історико-культурного призначення;

 е) землі лісогосподарського призначення;

 є) землі водного фонду;

 ж) землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення.

 2. Земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадян чи юридичних осіб, можуть перебувати у запасі.

      Тобто, статтею 19 Земельного Кодекса України наведено категорії земель  за основним цільовим призначенням, а не перелік цільових призначень. У Главах 5-13 Земельного Кодексу України надано визначення кожної з категорій земель за основним цільовим призначенням та правила використання земельних ділянок у разі віднесення їх до тієї чи іншої категорії земель за основним цільовим призначенням.

      Одночасно з тим, статтею 20 встановлено, що:

Стаття 20. Встановлення та зміна цільового призначення земельних ділянок

1. Віднесення земель до тієї чи іншої категорії здійснюється на підставі рішень органів державної влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень.

 Зміна цільового призначення земельних ділянок здійснюється за проектами землеустрою щодо їх відведення.

2. Зміна цільового призначення земельних ділянок державної або комунальної власності провадиться Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, які приймають рішення про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу цих ділянок у власність або надання у користування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу.

3. Зміна цільового призначення земельних ділянок приватної власності здійснюється за ініціативою власників земельних ділянок.

 Зміна цільового призначення земельних ділянок приватної власності провадиться:

 щодо земельних ділянок, розташованих у межах населеного пункту, ― сільською, селищною, міською радою;

 щодо земельних ділянок, розташованих за межами населених пунктів, ― районною державною адміністрацією, а щодо земельних ділянок, розташованих за межами населених пунктів, що не входять до території району, або в разі якщо районна державна адміністрація не утворена, ― Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною державною адміністрацією.

 Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється, розробляється на замовлення власника земельної ділянки без надання дозволу Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування на його розроблення.

 Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробляється в порядку, встановленому законом.

 Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погоджується в порядку, встановленому статтею 186-1 цього Кодексу.

 Рада міністрів Автономної Республіки Крим, орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування у місячний строк з дня отримання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погодженого в порядку, встановленому статтею 186-1 цього Кодексу, приймає рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та зміну її цільового призначення.

 Відмова Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування у зміні цільового призначення земельної ділянки або залишення клопотання без розгляду можуть бути оскаржені до суду.

5. Види використання земельної ділянки в межах певної категорії земель (крім земель сільськогосподарського призначення та земель оборони) визначаються її власником або користувачем самостійно в межах вимог, встановлених законом до використання земель цієї категорії, з урахуванням містобудівної документації та документації із землеустрою.

 Земельні ділянки сільськогосподарського призначення використовуються їх власниками або користувачами виключно в межах вимог щодо користування землями певного виду використання, встановлених статтями 31, 33-37 цього Кодексу.

 Земельні ділянки, що належать до земель оборони, використовуються виключно згідно із Законом України "Про використання земель оборони".

6. Зміна цільового призначення особливо цінних земель допускається лише для розміщення на них об'єктів загальнодержавного значення, доріг, ліній електропередачі та зв'язку, трубопроводів, осушувальних і зрошувальних каналів, геодезичних пунктів, житла, об'єктів соціально-культурного призначення, об'єктів, пов'язаних з видобуванням корисних копалин, нафтових і газових свердловин та виробничих споруд, пов'язаних з їх експлуатацією, а також у разі відчуження земельних ділянок для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності, віднесення земель, зазначених у пунктах "а" і "б" частини першої статті 150 цього Кодексу, до земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, земель історико-культурного призначення.

 Віднесення особливо цінних земель державної чи комунальної власності, визначених у пунктах "а" і "б" частини першої статті 150 цього Кодексу, до земель інших категорій здійснюється за погодженням з Верховною Радою України.

 Погодження матеріалів місця розташування об'єкта, що передбачається розмістити на земельній ділянці особливо цінних земель державної чи комунальної власності із зміною її цільового призначення, здійснюється за погодженням з Верховною Радою України в порядку, визначеному статтею 151 цього Кодексу.

 7. Зміна цільового призначення земельних ділянок природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, історико-культурного, лісогосподарського призначення, що перебувають у державній чи комунальній власності, здійснюється за погодженням з Кабінетом Міністрів України.

      Тобто, видаючи своє рішення №282/52 від 02.12.2009, згідно з яким земельну ділянку, розташовану за адресою м.Дніпропетровськ, вулиця Горького, 7 було включено до категорії земель «Землі житлової та громадської забудови» Дніпропетровська міська Рада діяла в межах своїх повноважень, передбачених пунктом 1 статті 20 Земельного Кодексу України, а товариство зі свого боку не мало наданих діючим законодавством України прав на зміну категорії земель за основним цільовим призначенням, так само як не мало воно і такого обовязку згідно з законодавством у сфері земельних відносин.

      Крім того, право самостійно обирати види використання земельної ділянки в межах категорії земель, до якої віднесено земельну ділянку, товариство набуває  згідно пункту 5 тієї ж статті 20 Земельного Кодексу України за умови дотримання вимог, встановлених законом до використання земель цієї категорії.

      Умови використання земель категорії «Землі житлової та громадської забудови» передбачені статтею 39 Земельного Кодексу України.

      Стаття 39 ЗКУ:

Стаття 39. Використання земель житлової та громадської забудови

 Використання земель житлової та громадської забудови здійснюється відповідно до генерального плану населеного пункту, іншої містобудівної документації, плану земельно-господарського устрою з дотриманням будівельних норм, державних стандартів і норм.

      Тобто, товариством не було порушено жодних вимог діючого законодавства України щодо використання земельної ділянки, розташованої за адресою м.Дніпропетровськ, вулиця Горького, 7.

      Одночасно з викладеним слід зазначити, що поняттям «цільове використання земельної ділянки», а так само поняттям «не цільове використання земельної ділянки» ані Земельний Кодекс України, ані Закон України «Про землеустрій» не оперують. Тому припускаємо, що перевіряючим встановлено порушення «використання земельної ділянки не за цільовим призначенням», що передбачено п. ґ) статті 141 Земельного Кодексу України. Однак, поняття «Цільове призначення земельної ділянки» та «Категорія земель за основним цільовим призначенням» не є тотожніми.

      Визначення терміну «цільове призначення    земельної   ділянки» надається статтею 1 Закону України «Про землеустрій», згідно з яким:

цільове призначення    земельної   ділянки   ―   використання земельної  ділянки  за  призначенням,   визначеним   на   підставі документації   із   землеустрою   у  встановленому  законодавством порядку.

      Одночасно слід зазначити, що згідно тієї ж статті 1 Закону України «Про землеустрій»:

документація із  землеустрою  ― затверджені  в установленому порядку  текстові  та  графічні   матеріали,   якими   регулюється використання та охорона земель державної, комунальної та приватної власності,  а також матеріали обстеження  і  розвідування  земель, авторського нагляду за виконанням проектів тощо;

      До перевірки товариством було надано перевіряючому договір оренди земельної ділянки від 26.06.2001 року з додатками до нього. Так, згідно пункту 1.1 статті 1 вказаного договору «Орендодавець» надає, а «Орендар» приймає у строкове платне володіння і користування на умовах оренди земельну ділянку площею 0,2834 га, що знаходиться за адресою: м.Дніпропетровськ, Кіровський район, вул.. Горького, 7 для розміщення адміністративного будинку, виробничих будівель та споруд, яка зареєстрована в Державному земельному кадастрі м.Дніпропетровська за кодом 75053027 згідно з планом земельної ділянки, що додається.

      Враховуючи той факт, що план земельної ділянки (код ДЗК: 75053027) є графічним матеріалом, що затверджено начальником Дніпропетровського міського управління земельних ресурсів Є.Ю.Бачев, начальником відділу ЗУ та НТЗ Дніпропетровського управління земельних ресурсів В.С. Пошин, та цим планом як додатком до договору оренди земельної ділянки регулюється використання земель державної, комунальної та приватної власності, вказаний план земельної ділянки (код ДЗК: 75053027) є документацією із землеустрою.

      Вказаний план містить інформацію щодо цільового призначення земельної ділянки: «Земельна ділянка для обслуговування адміністративного будинку, виробничих будівель та споруд».

      Так само в п.1.1 ст. 1 Договору оренди земельної ділянки від 26.06.2001  міститься вказівка на те, що ділянка надається в оренду «для розміщення адміністративного будинку, виробничих будівель та споруд».  Пунктом 4.1. статті 4 договору оренди земельної ділянки від 26.06.2001 року передбачено, що :

«Цільове призначення земельної ділянки: фактичне розміщення адміністративного будинку, виробничих будівель та споруд.»

      Одночасно, п.п.7.3.1 пункту 7.3 статті 7 договору оренди земельної ділянки від 26.06.2001 встановлено:

7.3 «Орендар» має право:

7.3.1.Самостійно визначити напрямки своєї господарської діяльності відповідно до призначення земельної ділянки і умов договору.

      Таким чином, згідно діючого законодавства України земельна ділянка, розташована за адресою м.Дніпропетровськ, вулиця Горького, 7:

-          Віднесена до категорії земель за основним цільовим призначенням – «Землі житлової та громадської забудови» згідно рішення Дніпропетровської міської Ради №282/52 від 02.12.2009

-          Має цільове призначення ― «Земельна ділянка для обслуговування адміністративного будинку, виробничих будівель та споруд» згідно документації  із  землеустрою.

      ПрАТ «РМП «ХАРЧОВИК» за період оренди земельної ділянки (код ДЗК 75053027) жодних нових будівель або споруд  на території вказаної ділянки не зводило, жодних існуючих – не демонтувало, на ділянці у весь період її оренди знаходилися вказані у договорі та додатках до нього адміністративний будинок, виробничі будівлі та споруди, що підтверджується відсутністю вказівок на появу нових будівель чи споруд або демонтаж існуючих будівель та споруд у перевіряємому періоді в акті перевірки та фактичним станом земельної ділянки в даний час, тому цільове призначення земельної ділянки не порушувалося.

      Враховуючи, що здавання в оренду третім особам нежитлових приміщень, розташованих на земельній ділянці, що знаходиться за адресою м.Дніпропетровськ, вулиця Горького, 7, не заборонена ані умовами договору, ані діючим законодавством України, висновки перевіряючого щодо встановлення факту використання земельної ділянки не за цільовим призначенням (встановлено не цільове використання земельної ділянки) є такими, що не відповідають дійсності та не мають жодних підтверджень.

     

      Партнер ПО Муравейник, Нестеров Дмитро Вікторович. 30.10.2015

Обжалование решений ГНС

 

Статті з цієї серії

Земельні правовідносини – спори з податковою. Частина 1. Вступ

Земельні правовідносини – спори з податковою. Частина 2. Описання справи

Земельні правовідносини – спори з податковою. Частина 3. Заперечення до акту перевірки

Земельні правовідносини – спори з податковою. Частина 4. Скарга на податкове повідомлення-рішення

Земельні правовідносини – спори з податковою. Частина 5. Нецільове використання земельної ділянки

Земельні правовідносини – спори з податковою. Частина 6. Грошова оцінка земельної ділянки – інформація

Земельні правовідносини – спори з податковою. Частина 7. Здійснення виробничої діяльності у періоді

Земельні правовідносини – спори з податковою. Частина 8. Податкові рішення та кримінальне провадження

Земельні правовідносини – спори з податковою. Частина 9. Податкові рішення та повноваження контролюючого органу
facebook twitter
Предыдущие статьи